Lwówek Śląski: Pieniądze dla niepełnosprawnych

Ponad 124 tys. zł otrzymało lwóweckie starostwo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

(© Fot. Michał Pawlik)

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na:
- rozpoczynaniem działalności gospodarczej, rolniczej lub na wzniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
- dokonywaniem zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
- dofinansowywaniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
- likwidacją barier architektonicznych,
- dofinansowywaniem zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
O środki z PFRON-u osoby niepełnosprawne mogą ubiegać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Komentarze (0)

avatar

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

Wybierz kategorię