Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, ul. Jana Pawła II 12

Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim nadzoruje działania podlegających jej komisariatów i posterunków policji w granicach powiatu. A sama jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Komenda powiatowa działa samodzielnie w kwestii m.in.:

  • tworzenia komórek w komendzie miejskiej

  • tworzenia podległego komisariatu

  • likwidacji komórek w podległym komisariacie

Pośród zadań Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim wymienić należy m.in.:

  • realizacja we współpracy z organami samorządy terytorialnego programów prewencyjnych dotyczących zapewnienia porządku,

  • prowadzenie poszukiwań osób

  • badania krymalistyczne dowodów

  • zapewnienie właściwych warunków w izbach zatrzymań

Jeśli jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.